24-07-2014 Cees Groeneveld 60 jaar lid

Cees Groeneveld

Serenade voor jubilaris Fanfare Sirena

SPRANG-CAPELLE – Het slechte weer op maandag 25 augustus heeft Sirena er niet van weerhouden om een serenade te brengen aan Cees Groeneveld wegens zijn 60 jarig lidmaatschap.

Cees Groeneveld (midden) is 60 jaar lid van Sirena.

In het bijzijn van zijn gezin, familie, vrienden en kennissen is Cees in het muzikaal zonnetje gezet bij zijn woonhuis en kreeg hij daarna een receptie aangeboden in Zidewinde.

Voorzitter Co Vos hield een toespraak en ging daarbij uitgebreid in op de vele werkzaamheden en diensten welke Cees voor Sirena heeft verricht en nog steeds doet. De muziek heeft hij geleerd bij buurman Kees Hoevenaar sr. in de Korte Nieuwstraat. Eerst leren blazen op een bugel, later op een bariton en nu speelt hij op een bas.

Al snel kwam hij in het bestuur, waar Cees na 50 jaar nog steeds actief is. Een bestuurslid welke altijd klaar staat voor de vereniging, zoals bij het dauwtrappen, oliebollen bakken, oud papier ophalen, zoeken van sponsoren, opbouwen van de concertpodia en nog vele andere werkzaamheden. Bovendien vervulde Cees de rol van mediator bij problemen met leden. Nog steeds bezoekt hij oud-leden om te vragen of ze lid willen worden van Sirena.

Bij de oprichting van de sambagroep Bateria Arenis was hij één van de eersten die zich had aangemeld als lid. Voor het bestuur en voor de leden is Cees een rots in de branding, een vraagbaak waar je altijd terecht kan. Bij het plotseling overlijden van dirigent Joop Bakker, omgekomen bij de Herculesramp in Eindhoven, en bij het plotseling overlijden van secretaris Piet van de Laar heeft Cees destijds vele zaken waar genomen.

De voorzitter dankt Cees dan ook voor zijn inzet en toewijding voor Sirena. Namens de KNMF spelde de voorzitter bij Cees het gouden ereteken op.

Geef een antwoord