Archief Sirena

Fanfare Sirena ter gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923. (Fotocollectie Gemeentearchief Waalwijk, nr. 21757)
Fanfare Sirena ter gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923. (Fotocollectie Gemeentearchief Waalwijk, nr. 21757)

Archief Fanfare Sirena nu toegankelijk

In april 2011 heeft Fanfare Sirena uit Sprang-Capelle haar archief overgedragen aan het gemeentearchief van Waalwijk. Helaas is er van deze oudste stukken van de fanfare niet veel bewaard gebleven. Het merendeel van de archiefstukken begint in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw en ze lopen tot 2006, het jaar waarin Sirena 100 jaar bestond.
Piet Blom van de fanfare heeft het archief thuis volledig opgeschoond en heeft alle stukken zuurvrij verpakt en beschreven. In het gemeentearchief zijn alle stukken nog een keer doorgenomen, definitief geordend en genummerd en is een mooie inventaris gemaakt van het archief.

Het is een vrij uitgebreid archief waarin de geschiedenis van de fanfare goed te volgen is. Zo zijn er alle jaarverslagen vanaf 1935, programmaboekjes vanaf 1936 en zit in het archief ook het typoschrift van het, niet uitgegeven, boek “Sirena. Geschiedenis van een kleine dorpsfanfare, 1906-1986”, geschreven door C.W.P. Oostdijck. Bijzonder is ook het grote aantal foto’s van de fanfare bij allerlei gelegenheden.

De inventaris van het archief is raadpleegbaar via de website van het gemeentearchief www.waalwijk.nl/gemeentearchief, de stukken zelf zijn in te zien in de studiezaal. Het archief is volledig openbaar.

Privacy policy

Geef een antwoord